Fler nyheter

Läs fler nyheter här

Kalender
Kungälvs Kommun

Tipsa kommunen om fara eller risk på allmän plats,
ring 0303-23 80 00

Fler kontaktvägar till kommunen finns via kungalv.se

Svarta Ladan

Svarta Ladan är en gemensamhetsanläggning som förvaltas av styrelsen för Ängegården. Lokalen får endast bokas av medlemmar i Ängegården samfällighetsförening liksom de hyresrätter som ingår i denna.

Priser

 • Söndag – torsdag:
  • 300 kr + 300 kr i deposition.
 • Fredag – lördag samt dag före helgdag:
  • Uthyrning med sluttid före kl 18.00: 300 kr + 300 kr i deposition.
  • Uthyrning med sluttid efter kl 18.00: 600 kr + 300 kr i deposition.
 • Särskilda villkor:
  • Halv avgift för aktiva medlemmar i Svarta ladangruppen samt medlemmar i Ängegårdens samfällighets styrelse.
  • Styrelsemöten och årsmöten för samfällighetsföreningar i Ullstorp är avgiftsfria (men med ordinarie depositionsavgift)

Ange i bokningsformuläret om ni önskar hyra lokalen till kl 11.00 dagen därpå vid kvällsaktivitet.

Hyresavgiften ska betalas senast 7 dagar före hyrestillfället till föreningens bankgiro. BG nr: 291-2046. Vänligen ange namn, adress och datum för bokningen. Depositionsavgiften lämnas kontant vid hämtning av nyckel.

Inventering
Det är viktigt att meddela Svarta Ladangruppen om något går sönder då det kontinuerligt köps in saker som saknas. Total inventering görs två gånger per år i samband med städdagen. De saker som finns i Svarta Ladan finner ni i inventeringslistan.

Parkering
Informera era gäster om att parkera vid Ullstorps förskola (gamla ”naturmontessori” Ullstorpsvägen 6) då ytan vid Svarta Ladan är avsedd för endast i- och urlastning. Under inga omständigheter är det tillåtet att parkera bilar vid Svarta Ladan.

Strömbrytare
Styrelsen har efter beslut på föreningsstämma installerat en strömbrytare med tidsinställning i Svarta ladan. Denna bryter strömmen i eluttagen och delar av belysningen i lokalen medan strömmen till kylskåpet inte påverkas. Strömbrytaren är inställd på följande tider: sön-tors 22.00, fre-lör 01.00. Uthyrningsvillkoren och ordningsreglerna är viktiga att följa i enlighet med stämmobeslutet. Senast kl 22.00 skall all aktivitet förflyttas inomhus och det skall vara tyst utomhus så att inga närliggande hus störs. Tänk på att basen i många fall kan vara störande.

Bokningvillkor
Bokningsvillkor from Januari 2020

Bokning
Bokning sker här

Kontaktuppgifter till Svarta Ladangruppen
svartaladanullstorp@gmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.