Fler nyheter

Läs fler nyheter här

Kalender
Kungälvs Kommun

Tipsa kommunen om fara eller risk på allmän plats,
ring 0303-23 80 00

Fler kontaktvägar till kommunen finns via kungalv.se

Vinterväghållning

Föreningen ansvarar för vinterväghållning inom området gällande våra boendegator. Se karta och prioritering.
Kungälvs Kommun ansvarar för Nedvägen, Ullstorpsvägen samt gång- och cykelbanor.

Föreningen har tecknat avtal med ett par lokala entreprenörer som ombesörjer snöröjning, sandning och sandupptagning. Dessa har instruktioner om med vilken prioritet samt vid vilken mängd snö som röjning skall ske. Då föreningens område är vidsträckt måste en viss prioritering göras men målsättningen är att hela området skall klaras av på en dag.


Beträffande sophämtning vilket sker i regi av Kungälvs Kommuns anlitade entreprenör gäller följande:
Fastighetsägare skall skotta och halkbekämpa dragvägen fram till sopkärlet, i hela kärlets bredd. Finns det en upplogad snövall vid körvägen – skotta en öppning i den.

Allmänna regler utanför din tomt

  • Håll rent och sanda gångutrymmen (minst 1 meter i bredd) längs med din fastighet. Ett gångutrymme kan vara en trottoar, en trappa, en gata eller en gångväg. Finns inte trottoar, gata eller gångväg ska du fortfarande sanda och skotta gångutrymme på minst 1 meters bredd.
  • Finns det en gångbana inom 7 meters avstånd från tomtgränsen, ansvarar du fortfarande för att hålla den ren, sanda och skotta.
  • Se till att vallar vid övergångställen och gatuhörn är öppna för gångtrafik.
  • Sopa upp vintersand på våren.


Hämta flis för halkbekämpning

Under vinterhalvåret kan du som privat fastighetsägare hämta flis för halkbekämpning på dessa platser i kommunen:

  • Första facket under Nordre älvbron (vid skarpe nord)
  • Helgonagatan i Munkegärde
  • Ytterns IP:s parkering (Lagvägen)

Ta med egen spade och hink.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.