Fler nyheter

Läs fler nyheter här

Kalender
Kungälvs Kommun

Tipsa kommunen om fara eller risk på allmän plats,
ring 0303-23 80 00

Fler kontaktvägar till kommunen finns via kungalv.se

Ansvar som fastighetsägare

Dumpning av trädgårdsavfall
Att dumpa trädgårdsavfall i naturen räknas som nedskräpning och är ett miljöbrott. Dumpat trädgårdsavfall kan exempelvis leda till övergödning, skadedjursproblem och spridning av invasiva arter. Lämna därför ditt trädgårdsavfall på återvinningsstationen.

Sanda, städa och skotta
Ansvarsområdet som för dig som fastighetsägare sträcker sig längre än bara innanför ditt eget staket. Till exempel ansvarar du för en del av gångbanan utanför tomtgränsen. Här kan du läsa om ditt ansvar som fastighetsägare.


Häckar, buskage, sikt och framkomlighet
Du som har en fastighet bredvid en allmän väg har ansvar för att dina träd, buskar och växter inte hindrar sikten för bilister, cyklister och gående som använder vägen.

Hörntomt bredvid en korsning

Du som har en hörntomt bredvid en korsning ansvarar för att dina träd, buskar och växter inte är högre än 70 centimeter. Detta gäller i ett område 10 meter från korsningen åt vardera håll av din tomtgräns.

Utfart mot gatan
Du som har utfart mot gatan får inte låta dina träd, buskar och växter vara högre än 70 centimeter. Det gäller 2,5 meter åt vardera håll från utfarten av din tomtgräns.

Håll gångbanan ren!

För att undvika att någon halkar och att brunnar blir igensatta är du som fastighetsägare ansvarig för att gångbanorna är rena och framkomliga utanför din fastighet.

  • Ta bort ogräs och sly.
  • Kapa buskar, träd och häckar innan de växer ut i gång- och cykelbanan, vägområden.
  • Ta bort nedskräpande föremål, till exempel löv och kvistar


Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.
Läs här om hur du som fastighetsägare bidrar till säkerheten runt din tomt.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.