Nyheter – maj 2024
Nyheter – mars 2024
Nyheter – september 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – augusti 2022

Nyheter

Klippning av gräsytor

De som brukar klippa våra gräsytor har tyvärr sagt upp vårt avtal och vi letar efter ett nytt företag som kan hjälpa oss med detta.

Sopning av grus v.13

Vecka 13 kommer de och sopar våra gator. Vädret avgör vilken dag det blir. Det är viktigt att eventuella farthinder tas bort och att boende tänker på att inte parkera bilar på gatan där sopning ska ske

Var med och påverka vad som händer i Ullstorp

I år blir det fyra lediga platser lediga i styrelsen för Ängegårdens samfällighet. Det krävs ingen tidigare styrelse erfarenhet! Samfälligheten utgör en gemenskap av grannar som delar ansvar för områdets gemensamma utrymmen. Genom att vara aktivt engagerad i samfälligheten bidrar du till en trivsam och välskött miljö för både dig själv och dina grannar

Snöröjning och halkbekämpning

Gatorna som Ängegårdens samfälliget ansvarar för, se karta, plogas och sandas så att de är kördugliga. Varje gata får själva komplettera med skottning och grusning vid behov. Då det tar flera timmar att ploga området är det gator där snöröjningen sker senare under dagen

Lämna motioner till årsstämman senast 29/2

Motioner till Ängegårdens årsstämma lämnas till styrelsen via mail, styrelsen.angegarden@gmail.com, senast den 29/2. Glöm inte att bifoga eventuella kostnader då dessa behöver vara med i budgeten som presenteras på årsstämman.

Att tänka på nu när perioden för vinterväghållning börjat

Nu har perioden för vinterväghållning börjat och vi ber er att ta bort eventuella farhinder, blomkrukor mm. När det har snöat är det väldigt svårt för de som plogar att se tomtgränserna och eventuella stenläggningar. Markera därför dessa med snökäppar, koner eller annat för att undvika att marken förstörs

Städdag - sön 10 sep kl 15-17

Avstängning av vattnet

Tisdagen den 20/6 kommer arbete utföras på dricksvattennätet som medför avstängning av vattnet för hela Ullstorpområdet inkl hela backen då det stängs av från nedre rondellen. Avstängning sker mellan kl. 10:00-12:00.

Slåtterklippning i mitten av augusti

Ängegårdens styrelse har i samråd med de som klipper i vårt område, beslutat att endast klippa slåtterytorna en gång i sommar. Detta för att främja dem biologiska mångfalden och blomningen samt hålla nere våra kostnader. Slåtterytorna kommer attt klippas i mitten av augusti

Hantering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är växtavfall som uppkommer vid en normal skötsel av tomtmark för villa, radhus och fritidshus. I Kungälv har du möjlighet att lämna ditt trädgårdsavfall vid återvinningscentralen eller beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall som hämtas mellan april till november. Det är inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall i naturen

Återställning av mark

Under april och maj kommer entreprenören som drog den nya vattenledningen genom området att återställa marken. De kommer bland annat att återställa grusvägen förbi Svarta ladan. Det är viktigt att tänka på att denna grusväg är en gångväg och är därför inte anpassad för motortrafik så som bilar och mopeder

Årsstämma

Den 19 april kl 19.00 är det årsstämma för Ängegårdens samfällighetsförening i Svarta ladan. Handlingar för årsstämman 2023 finner ni under samlade dokument eller via följande länk. Välkomna

Sopning av grus från våra gator sker v.14

Våra gator i Ullstorp kommer att sopas v. 14 Vädret avgör vilken dag det blir. Viktigt att alla gator tar undan farthinder, om sådana finns, och att boende tänker på att inte parkera bilar på gatan där sopning ska ske

Motion till årsstämman

Motioner till årsstämman lämnas till Ängegårdens styrelse, styrelsen.angegarden@gmail.com, senast den 27/2

Nu begränsas användandet av fyrverkerier

Nyårsafton närmar sig och många vill fira in det nya året med fyrverkerier. För att begränsa hänsynslös användning av fyrverkerier, har Kungälvs Kommun valt att revidera den lokala ordningsföreskriften med en begränsning i fyrverkerianvändning. Begränsningen innebär att allmänhetens rätt att skjuta fyrverkerier utan tillstånd, tidsbegränsas till mellan klockan 17–01 på nyårsafton och påskafton, inom detaljplanelagt område

Vinterväghållning

Nu har perioden för vinterväghållning börjat och vi ber er att ta bort eventuella farhinder, blomkrukor mm. När det har snöat är det väldigt svårt för de som plogar att se tomtgränserna och eventuella stenläggningar. Markera därför dessa med snökäppar, koner eller annat för att undvika att marken förstörs

Slåtterklippning v40

Under v40 kommer områdets slåtterytor att klippas och det är viktigt att alla lämnar dessa ytor fria så att traktorn kan komma fram och klippa. Därför behöver samtliga studsmattor, gungställningar, sandlådor mm ställas undan från de allmänna ytorna. Vi ber er som har angränsande tomt till slåtterytorna att undvika att köra robotgräsklipparna under dessa dagar för att undvika att traktorn av misstag kör på dem
Nyheter

Städdag 18 sep kl 15-17

För att kunna planera inköp och arbetsuppgifter uppskattar vi om ni anmäler er. Detta gör ni HÄR

VA arbete

Nu har arbetet med att lägga ner rör till vattenverket återigen startat.

Helikopter rundflyg över Ullstorp

Klipp era trädgårdshäckar för god framkomlighet och bra sikt

Det är många häckar som blivit väldigt stora i sommarvärmen vilket gör stigarna svårframkomliga och sikten skymd för gång-, cykel- och biltrafikanter. Barn är extra utsatta, eftersom de är små till växten och inte syns bakom en hög häck. Vänligen klipp era häckar så att stigarna genom området är lättframkomliga och sikten inte är skymd för gång-, cykel- och biltrafikanter

Midsommarfirande

De som tidigare år har spelat under midsommarfirandet vid Svarta ladan har meddelat att de inte kommer i år. Då midsommarfirandet i området ligger utanför Ängegårdensstyrelses ansvarsområde kommer vi inte att leta efter någon ersättare utan det är upp till de boende i området att hjälpas åt ifall denna tradition skall vara kvar. Kontakta Ängegårdens styrelse om du vill vara med och anordna årets eller kommande års midsommarfirande

Farväl Traktorn vid Svarta ladan

Traktorn på lekplatsen vid Svarta ladan är rutten och kommer att bytas ut. Den har varit väldigt uppskattad under många år, men då den är väldigt dyr att köpa in och kräver en del underhåll så har Ängegårdensstyrelse beslutat att ersätta den med ett annat alternativ som vi tror kommer uppskattas av barn i olika årdrar. Arbetet för ny lekplatsutrusning kommer att påbörjas måndag 25 april

Leta checkpoints i Dammbergen

Hittaut är en gratis friskvårdsaktivitet där du med hjälp av karta (på papper eller i appen) ska finna checkpoints. Det finns checkpoints i fyra olika svårighetsnivåer och 10 stycken checkpoints är placerade i Dammbergen som ligger precis i anslutning till vårt bostadsområde. Hittaut säsongen startar 1 april och är tillgängligt dygnet runt under sommarhalvåret

I morgon, torsdag, kommer de och sopar upp sand och grus från våra gator.

I morgon, torsdag den 24/3, kommer de och sopar upp sand och grus från våra gator. Du som är fastighetsägare behöver sopa sand och grus från uppfarten, längst murar och häckar inåt gatan så det tas upp. Samma sak gäller stenbelagd yta, ex besöksparkeringar och runt stolpar

Sopning och uppsamling av grus

Under veckan 12, onsdag eller torsdag beroende på väder, börjar vi sopa upp sand och grus från gatorna. Gemensamt ansvar Du som är fastighetsägare behöver sopa sand och grus från uppfarten, längst murar och häckar inåt gatan så det tas upp. Samma sak gäller stenbelagd yta, ex besöksparkeringar och runt stolpar

Grusvägen mellan Ullstorp och Karebyvägen stängs av

Från och med denna veckan kommer grusvägen mellan pumphuset i Ullstorp och Karebyvägen att stängas av. Detta är på grund av VA-utbyggnaden som kommer att gå genom Ullstorp. Vägen kommer att vara avstängd i ca 10 veckor.

Ängegårdens styrelse söker 3 st nya ledamöter

Inför kommande verksamhetsår finns 3 st vakanta platser i Ängegårdens styrelse varav en kassör. Man behöver inte ha någon erfarenhet av styrelsearbete och man kan börja med att prova på ett år om man känner sig osäker. Man får ett arvode i slutet av året samt hyra Svarta ladan för halva priset

Årsstämma 20 april kl 19,00

Den 20 april kl 19,00 är det årsstämma i Svarta Ladan för Ängegårdens samfällighetsförening. Välkomna

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad!

Pågående VA-utbyggnad

Just nu pågår ett arbete med VA-utbyggnad som berör delar i vårt område. Läs mer här

Motioner till årsstämman skall vara inne 28/2

Motionerna skickas via mail och skall vara fullständiga med utförlig beskrivning och eventuella kostnader. Det är bra om man lämnar in sin motion så snart som möjligt så att det vid behov finns möjlighet att komplettera med mer information.

Styrelsen byter mailadress

From 1 mars skrotas vår gamla epostadress. Ni når oss nu på: styrelsen.angegarden@gmail.com

Vi öppnar upp bokning av Svarta Ladan - utan restriktioner

Från och med 9 februari 2022 är det återigen tillåtet att hyra Svarta ladan utan restriktioner.

Snökäppar / Orangea pinnar

Längs gatorna har kommunen satt upp oranga pinnar / snökäppar för att kunna se gatans bredd när de plogar. Många av dessa pinnar har tagits upp och ligger lite överallt i området. Vänligen informera era barn och ungdomar om att dessa inte är några leksaker och vikten av att de får stå kvar

Snöröjning och gratis halkgrus

Våra gator plogas och sandas så att de är kördugliga och inte utifrån ett promenad perspektiv. Varje gata får själva komplettera med skottning och grusning vid behov. Hämta halkgrus till din fastighet Du som privat fastighetsägare har möjlighet att hämta halkgrus till uppfarten, trappan eller liknande

Markera tomter för att undvika skador vid snöplogning

När det har snöat är det väldigt svårt för de som plogar att se tomtgränser och stenläggningar. Markera därför dessa med snökäppar, koner eller annat för att undvika att marken förstörs.

Dumpning av trädgårdsavfall – ett miljöbrott

Att dumpa trädgårdsavfall i naturen räknas som nedskräpning och är ett miljöbrott. Dumpat trädgårdsavfall kan exempelvis leda till övergödning, skadedjursproblem och spridning av invasiva arter. Lämna därför ditt trädgårdsavfall på återvinningsstationen
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.